Moravskoslezské dny pneumologie 2018 Ostrava

Vážení přátelé.


Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na celostátní konferenci XXVII. Moravskoslezské dny pneumologie v Ostravě. Akce proběhne již tradičně ve dnech 5.-6. 10. 2018 v hotelu Park Inn. Programovými prioritami budou především tato témata: nemoci s plicní obstrukcí a poruchami spánku, rehabilitace a následná péče o naše pacienty, aktuální pohled na tuberkulózu a léčbu rezistentních forem TBC z dnešního epidemiologického pohledu. Rádi bychom se zaměřili na záněty plic v jejich různých podobách, intersticiální plicní procesy a kazuistiky v interaktivním workshopu. V neposlední řadě se budeme věnovat pneumoonkologické problematice od diagnózy po paliativní péči se zaměřením na nové léčebné postupy. Sledujeme trendy v intenzivní péči v pneumologii a nutnost reflektovat tuto skutečnost s dopadem na denní praxi v multidisciplinárním přístupu.

Přivítáme příspěvky všech lékařů a názory na organizaci péče o pneumologicky nemocné v České republice.

Věříme, že Vaše účast celou akci obohatí a pomůže Vám v navázání nových kontaktů a přátelství s lékaři, zdravotními sestrami i obchodními partnery. Společenský večer jako nezávislou akci uskutečníme v atraktivním prostředí industriálního skanzenu Dolních Vítkovic v Ostravě.

Všem, kteří na tradiční akci do Ostravy přijedou, přeji příjemné zážitky ze všech odborných i společenských akcí.


MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.
předseda programového výboru
Česká pneumologická a ftizeologická společnostPořádá
Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP
Česká asociace sester
Vítkovická nemocnice a.s.
ČAS

Programový výbor
MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.
Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Organizační výbor
MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.
Ing. Ivana Chaloupková
Hana Mikesková

Organizační sekretariát
Ing. Ivana Chaloupková – tel. 602 370 963
Výtvarné studio Jan Chaloupek, s.r.o., Ostrovní 1386/6, Praha 1
Email: ivana.chaloupkova@msdp2018.cz

Záštitu nad kongresem převzali
MUDr. Stanislav Jackanin
Předseda představenstva společnosti Vítkovická nemocnice a.s.

Místopředseda představenstva skupiny Agel

MUDr. Martin Gebauer
Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
Moravskoslezský kraj


Primátor města Ostrava
Ing. Tomáš Macura, MBA
Ostrava


Předseda Pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP
Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.