Moravskoslezské dny pneumologie 2018 Ostrava
5. 10. 2018
od 7.30 začátek registrace lékařů a sester
     9.00 zahájení kongresu
     9.30 - 17.30 Praktický bronchoskopický hands-on workshop - Olympus /pdf ke stažení/
   18.00 ukončení odborného programu
   19.00 společenský program
Není financován z prostředků farmaceutických firem, které jsou partnery akce.

6. 10. 2018
  9.00 odborný program
14.00 ukončení kongresu

Hlavní témata
Lékaři 5.-6. 10. 2018
Nemoci s plicní obstrukcí a poruchami spánku
Rehabilitace a následná péče o pacienty
Aktuální pohled na tuberkulózu a léčba rezistentních forem TBC z dnešního epidemiologického pohledu
Záněty plic v různých podobách
Intersticiální plicní procesy
Kazuistiky v interaktivním workshopu
Pneumoonkologie od diagnózy po paliativní péči
Různé

Sestry 5. 10. 2018
TBC pacient z pohledu jiných zdrav.oborů
Multidisciplinární péče o pacienta s plicním onemocněním:
   CHOPN
   Onkol. onemocnění
   TBC
   Laborat.diagnostika
   Nutriční péče
   Rehabilační péče
Diagnostické metody v plicním oboru

Odborný program PDF ke stažení
Pokyny k interaktivní přednášce
Doprovodný program PDF ke stažení